Pliki do pobrania​

WERSJA POLSKA


POLISY ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INFINITY SPACE

Polisa OC pośrednika w obrocie nieruchomościami

Polisa OC zarządcy nieruchomości 


OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Obowiązek informacyjny RODO

Polityka prywatności 


PEŁNOMOCNICTWA

Pełnomocnictwo do zawierania umów pośrednictwa/ najmu/ umów rezerwacyjnych 

Pełnomocnictwo do zarządzania najmem nieruchomości


FORMULARZE

Formularz odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy

Formularz reklamacji

Formularz wypowiedzenia umowy pośrednictwa


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Ubezpieczenie OC Najemcy – Karta produktu + Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie płatności czynszu – Karta produktu + Ogólne warunki ubezpieczenia

ENGLISH VERSION