Polityka prywatności


Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy informacje opisujące zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej https://www.infinityspace.pl/ dalej zwanej jako „Strona”.


I. INFORMACJE PODSTAWOWE


Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Infinity Space spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 27, dalej jako “Administrator”.
 1. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@infinityspace.pl lub pod numerem tel.: +48 577 511 588.
 2. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej “Użytkownikiem”.
 3. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako “RODO”.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, dzięki którym może zapewnić, że dane są w odpowiedni sposób chronione przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.

II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Każdy Użytkownik, który przekazał Administratorowi swoje dane osobowe za pomocą któregoś z dostępnych na Stronie Formularzy, może skorzystać z praw, które przyznaje mu RODO:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych jeśli są nieprawdziwe lub nieaktualne (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem (art. 77 RODO).
Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługują Użytkownikowi zawsze. Pozostałe prawa nie mają charakteru bezwzględnego i ich wypełnienie będzie zależało od spełnienia wymagań opisanych w art. 16-21 RODO. W celu realizacji swoich praw, prosimy kontaktować się na adres mailowy biuro@infinityspace.pl

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W FORMULARZACH

 1. Formularz kontaktowy „Skontaktuj się z nami” – Dane osobowe przesłane Administratorowi przez Formularz kontaktowy przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu z nim komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie nawiązana jakaś współpraca lub relacje biznesowe, okres przechowywania korespondencji oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji, zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z zawartej umowy. Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko oraz adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przesłaną przez Użytkownika wiadomość. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy przyspieszeniu kontaktu z Użytkownikiem drogą telefoniczną, ale nie jest wymagane.
 2. Newsletter – Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu na Newsletter wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi wiadomości z aktualnościami, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi np. o nowych nieruchomościach, promocjach i wydarzeniach związanych z działalnością Infinity Space sp. z o.o.. Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany przez siebie adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych i handlowych Infinity Space sp. z o.o. w związku z wyrażoną zgodą i zamówionym Newsletterem. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, lub do momentu rezygnacji Użytkownika z otrzymywania Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili klikając w odpowiedni link umieszczony na końcu każdej wiadomości newsletterowej co spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Newsletter. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu zapisania się na Newsletter.
 3. Telefon na stronę (Call back) – Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość podania swojego numeru telefonu w celu nawiązania szybkiego kontaktu telefonicznego z naszej strony lub umówienia rozmowy telefonicznej w określonym terminie. Podstawą prawną przetwarzania podanego przez Użytkownika numeru telefonu jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązaniu kontaktu telefonicznego i prowadzeniu komunikacji na żądanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Rozmowy telefoniczne nie są nagrywane. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania szybkiego kontaktu telefonicznego z naszej strony lub umówienia rozmowy telefonicznej za pomocą formularza w innym terminie. Podanie jakichkolwiek danych osobowych podczas przeprowadzanej rozmowy jest dobrowolne.
 4. Podziel się swoją opinią – Użytkownik, który chciałby zamieścić na naszej Stronie swoją opinię dotyczącą świadczonych przez Infinity Space Sp. z o.o usług, z których skorzystał, może wystawić swoją opinię za pomocą dedykowanego formularza. W tym celu Użytkownik podaje swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne żeby zamieścić swoją opinię. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zarządzaniu opinii dotyczących usług oraz treści zamieszczonych na Stronie. Administrator będzie przetwarzał dane do momentu złożenia przez Użytkownika sprzeciwu na przetwarzania jego danych osobowych lub do momentu otrzymania od Użytkownika wniosku o usunięcie jego opinii .Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystania na Stronie przesłanej opinii w formie anonimowej w celach marketingowych.

IV. ODBIORCY DANYCH

Dla prawidłowego funkcjonowania Strony oraz formularzy na niej osadzonych, Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych (np. hostingodawca strony internetowej, dostawca oprogramowania). Dostarczenie i realizacja niektórych usług może być związana z koniecznością przetwarzania przez te podmioty danych osobowych Użytkowników Strony. Administrator informuje Użytkownika, że korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
 • Dostawcy usług hostingowych;
 • Dostawca usługi poczty elektronicznej;
 • Dostawca komunikatora Czater – firma EBROS Mariusz Rosa;
 • Dostawca narzędzia do wysyłania Newslettera;
V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkowników do państw trzecich w związku z korzystaniem z usług podmiotów zewnętrznych, którzy przechowują powierzone im dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Do przechowywania danych osobowych w państwach trzecich dochodzi podczas korzystania przez Administratora z dostawcy usługi pocztowej Google LLC. Podmiot korzysta ze standardowych klauzul umownych zapewniając tym samym odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.